Investerer i spillbasert læring

intopro-spillbasert-opplaering.jpg
Digital Synergi kjøper seg inn i Intpro AS med en 20 % eierandel. Intopro er et innovativt startup-selskap som har utviklet et online interaktivt opplæringsverktøy. Her kan du spille deg til læring på en intuitiv, morsom og lærerik måte. Løsningen har visuelle spill med faginnhold spisset mot de krav som foreligger innenfor mat- og næringsmiddelbransjen. Intopro er enkelt å bruke og enkelt å forstå. Selskapet har allerede fått flere kunder og god respons i markedet. Intopro kompletterer partnerskapet sine produkter og tjenester, og vi ser frem til å delta aktivt i videreutvikling av løsningen. www.intopro.no